Panhoramaföreningen-skapar förutsättningar för möten mellan människor

2023-08-25

Panhoramaföreningen-skapar förutsättningar för möten mellan människor som levt i samma stad i hela sitt liv men aldrig mötts.

Bakgrund
Panhoramaföreningens fokus ligger på demokratin och de mänskliga rättigheterna. Att leva i samma stad, sida vid sida trots våra olikheter. Att tillsammans bidra till ett nytt samhällskontrakt med andra ord. Panhoramaföreningens projektidé grundar sig från kulturhuset The Playhouse, och ett teaterprojekt som kallas ”Theatre of Witness Programme” på Irland, en unik form av framträdande som kan bidra till att rasera motsättningar mellan olika grupper och individer i samhället. Upphovsmannen Teya Sepinuck har över 25 års erfarenhet av skapande och produktion av teater med människor vars historier inte tidigare har berättats.

Syfte
Projektets syfte är att motverka främlingsfientlighet, fördomar och segregation för att skapa ett mer inkluderande och öppet samhälle. Att verka för en enad stad med ett gemensamt samhällskontrakt.

Pilotprojekt och genomförande
I Panhoramaföreningens pilotprojekt som genomförts i Örebro har en förstudie gjorts där minst ett parallellsamhälle och två olika samhällskontrakt med en låg kunskap om demokrati och samhällskontraktet i stort identifierats. Behovet av att arbeta med frågorna bör ses som ett långsiktigt arbete för att trygga ett i framtiden stabilt och fritt samhälle för alla.

I vidareutvecklingen av projektet tittar man i den första modulen på hur har samhällskontraktet sett ut i Sverige tidigare, i folkmun kallat det svenska folkhemmet. I den andra och tredje modulen jämför de denna historia med de parallellsamhällen man identifierat i pilotprojektet, där varje parallellsamhälle har sitt eget samhällskontrakt utefter deras olika samhällsstrukturer. Det ena bygger på familjen och relationer, det andra på individen och staten. Två samhällskontrakt som tydligt krockar. I den fjärde modulen arbetar eleverna interaktivt för att hitta förslag och idéer på ett nytt samhällskontrakt där dessa två parallellsamhällen kan leva och verka tillsammans.Målgruppen är ungdomar i åldern 18 – 21 år från olika gymnasieskolor i Örebro. På så sätt får ungdomar från vitt skilda bakgrunder och miljöer mötas.

Stöd från Sparbanksstiftelsen Nya
Panhoramaföreningens initiativ har ett framåtriktiktat arbetssätt där man, utifrån samhällets grundläggande värderingar, lyfter och utmanar olikheter och för samman människor med olika bakgrund. Samarbete sker med aktörer inom civilsamhälle och näringsliv vilket skapar goda förutsättningar för projektets genomförande och långsiktighet. Verksamheten ligger väl i linje med FN´s globala mål för hållbar utveckling. Inkludering som bidrar till människors delaktighet och engagemang i lokalsamhället är, i linje med Sparbanksidéns grundtanke, en viktig förutsättning för god ekonomi, tillväxt och ett långsiktigt hållbart samhälle. Sparbanksstiftelsen Nya stödjer Panhoramaföreningens pilotprojekt och vidareutveckling av projektet i Örebro och hoppas på att projektet faller väl ut och kan bli ett värdefullt redskap i andra städer med liknande behov.

Panhoramaföreningen FB

Panhoramaföreningens grundare Pelle Blohm och Jeanette Olsson

Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder Google analytics för att hålla koll på antalet besökare på sidan. Detta hjälper oss för att få en överblick över vilka som använder den.

Vår GDPR-policy

Mer info om vilka cookies vi använder

Om du godkänner detta så tillåter du oss att spara ditt besök i vår statistik.

Funktionella cookies

  • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.

    Vi sparar din skärmupplösning för att detta gör det möjligt för oss att leverera anpassade bilder till den enhet du använder.

Google analytics

  • Ej godkänd
    Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
  • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.
Vår policy
Cookies / Kakor