Stiftelsen Läxhjälpen hjälper högstadieelever att klara grundskolan

2021-04-21

Stiftelsen Läxhjälpen hjälper högstadieelever att klara grundskolan. Verksamheten är ett mycket gott exempel på hur civilsamhället kan samarbeta med skolan för att få fler högstadieelever att klara grundskolan och få gymnasiebehörighet.

Gemensamma värderingar

Stiftelsen Läxhjälpens vision är ”Att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid”. Det är en vision som är nära besläktad med Sparbanksstiftelsen Nyas, ”Vi bidrar till större frihet för de många människorna” vilket vi gör genom att vi som stiftelse, och den bank vi äger (Swedbank), stöttar och genomför projekt som främjar folkbildning, främst inom privatekonomi och entreprenörskap. Stiftelsen Läxhjälpen, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Nya delar den grundläggande uppfattningen och idén att alla människor, med kunskap som verktyg, får bättre möjligheter och större frihet att forma sin egen framtid, vilket är själva grundbulten i det vi kallar Sparbanksidén.

Vad och hur?

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande organisation som bedriver ett riktat och resultatinriktat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan. Stiftelsen startades 2007 och har idag, tack vare sitt gedigna arbete och dokumenterat goda resultat, samarbete med ett 100-tal skolor i ett 40-tal av Sveriges kommuner. Läsåret 2021/2022 missade 18 000 elever gymnasiebehörighet. Läxhjälpen samarbetar med högstadieskolor som ligger långt under rikssnittet i gymnasiebehörighet och målgruppen är elever som har F (icke godkänd) eller riskerar att få F i minst ett kärnämne.

Skolsegregationen

Redan 2014, efter en tydlig försämring av svenska elevers resultat i kunskapsmätningen PISA 2012, riktade OECD kritik mot den bristande likvärdigheten i den svenska skolan. Gapet mellan de bäst och sämst presterande eleverna var redan då tydligt samt att föräldrarnas utbildningsnivå, bostadsområde och skola hade stor betydelse för elevernas resultat. Även om svenska elevers PISA-resultat förbättrats något sedan 2012 finns fortfarande en tydlig skolsegregation med stora utmaningar för många skolor, och dess elever, att nå godkända betyg.

Stiftelsen Läxhjälpens läxhjälpsprogram når hittills bara en liten del av dessa elever men resultaten följs noga upp och för de elever som hittills deltagit har projektet gjort stor skillnad. 82 % av eleverna får ökat självförtroende, 87 % får ökad lust att studera vidare och 80 % går vidare till gymnasiets nationella program.

 

Metod

I varje grupp går 15 elever som får hjälp av 3 anställda läxhjälpare som kommer från olika inriktningar på universitet och högskola. Eleverna väljs ut av sin lärare som bedömt att eleven behöver extra stöd för att kunna komma in på gymnasiet. Grupperna ses 3 timmar 2 gånger/vecka. Det skrivs kontrakt med eleverna och man jobbar mycket med mål och måluppfyllelse och ett ökat självförtroende.

Läxhjälpen stöttar och motiverar

Digitalt pilotprojekt

Eftersom behovet är så stort och för att bättre nå ut till elever i glesbygdskommuner startades hösten 2020 ett pilotprojekt för digitalisering av läxhjälpsprogrammet. Mora Kommun var först ut, fler skolor har anslutit och tanken är att det ska fortsätta att spridas till fler glesbygdsområden under 2021. Under pandemin har det digitala läxhjälpsprogrammet även blivit ett viktigt verktyg för att hålla igång den ordinarie verksamheten.

 

Tillsammans ger vi tillbaka

Läxhjälpsprogrammet är gratis för skolorna och det finansieras genom lokala och nationella partnerskap med företag, stiftelser och kommuner. Swedbank Södertälje och Sparbanksstiftelsen Nya har finansierat en läxhjälpsgrupp vid Hovsjöskolan i Södertälje läsåret 2020/2021. Swedbank var även med och finansierade digitaliseringen av Läxhjälpsprogrammet som möjliggjort att fler fått tillgång till programmet.

Åsa Nilsson vid Swedbank i Södertälje är glad att Swedbanks och stiftelsens stöd gjort skillnad och att Swedbank stöttat det digitala pilotprojektet;

Digitaliseringen av Läxhjälpsprogrammet har bidragit till att många elever som tidigare riskerade att inte klara grundskolan nu har fått större möjligheter och verktyg att faktiskt lyckas. Det digitaliserade programmet har använts av 43 skolor i Sverige och nyttjats av fler än hälften av eleverna från det ursprungliga Läxhjälpsprogrammet. Stödet från Swedbank till Läxhjälpen har inte bara hjälpt ungdomar på ett konkret sätt, utan även hjälpt Läxhjälpen att samla kraft under ett ostadigt år. Pengarna bidrog till att stiftelsen har kunnat digitalisera sin verksamhet, och även dubblerat antalet kommuner som de verkar i”.

 

Stiftelsen Läxhjälpen erhöll i slutet av 2020 5i12-priset i Södertälje.

Priset delas ut årligen till en samhällsaktör som gör insatser för att motverka utanförskap och som bidragit till medmänsklighet och solidaritet.

Läxhjälpen – gratis där den behövs som mest

 

 

 

 

 

 

 

Läxhjälpens hemsida

#stiftelsenläxhjälpen

#swedbank

#sparbanksstiftelsennya

 

Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder Google analytics för att hålla koll på antalet besökare på sidan. Detta hjälper oss för att få en överblick över vilka som använder den.

Vår GDPR-policy

Mer info om vilka cookies vi använder

Om du godkänner detta så tillåter du oss att spara ditt besök i vår statistik.

Funktionella cookies

  • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.

    Vi sparar din skärmupplösning för att detta gör det möjligt för oss att leverera anpassade bilder till den enhet du använder.

Google analytics

  • Ej godkänd
    Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
  • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.
Vår policy
Cookies / Kakor